Ako na nás vplývajú farby

Ako vybrať farby pre môj web? Koľko farieb vybrať? Ktoré vystihnú moju oblasť? Ako ich skombinovať tak, aby bol môj web príťažlivý, vkusný a harm

onický? Pozitívne vibrujúci? Nuž, bolo by fajn najprv porozumieť farbám ako takým. Pozrime sa im trošku na zúbok, potom budeme vyberať a kombinovať. Dnes sa zameriame najmä na to, čo jednotlivé farby vyjadrujú, koho priťahujú, aké účinky na nás majú.

Farby aj emócie vibrujú

Nie som psychológ, (i keď pár semestrov psychológie mám za sebou 🙂 ). Nie som ani umelec, ktorý by mal za sebou profi vzdelanie o farbách. Avšak čo to viem o emóciách a ľudskej mysli, pretože sa nimi dlhé roky zaoberám. Očividne emócie sú zo svojej podstaty energiou, ktorá vibruje, a teda dajú sa frekvenčne zmerať.

Ďalej si skladám do mozajky základné učivo z fyziky na základnej škole, že farba vzniká určitým lomom svetla a svetlo je elektromagnetické žiarenie, teda tiež energia. Takže môj malý, ozaj skromný, nevedecký záver je, že aj farby vibrujú a ich frekvencia sa dá merať 🙂 A že sa teda môže stať, že sa tieto dva druhy energií kdesi, za určitých okolností frekvenčne stretnú a v našej mysli sa k sebe informačne priradia.

No a tiež prirodzene asi každý z nás vníma, že niektoré emócie na nás pôsobia harmonicky a niektoré nie. A aj tie harmonické akoby boli rôznej kvality, položené na rôznych úrovniach.

U farieb to funguje rovnako. Niektoré sú nám príjemné a veľmi rýchlo odchytíme, keď niečo neladí. Dokonca, tú istú červenú niekto vníma agresívne, iný zas napríklad vášnivo.

Pri tvorbe webov nevyhnutne pracujeme ako s emóciami, tak aj s farbami. Pokiaľ nie sú v súlade, môžeme návštevníka veľmi rýchlo odradiť. Priam v zlomku sekundy. Preto sa rada tejto téme venujem, študujem, porovnávam rôzne dáta i domnienky.

Je to veda! Ale…

O farbách a ich vplyve na človeka, jeho emócie a správanie nájdete množstvo teórií, výskumov, dogiem i filozofických traktátov. Nie je to zďaleka téma poslednej doby, naopak, Hippokrates ako prvý priradil cholerikovi žltú, melancholikovi modrú, sangvinikovi červenú a flegmatikovi zelenú. Pán Goethe zas rozdelil farby na teplé a chladné. Psychológia farieb má dlhú historiu, veľa prístupov, ktoré sa líšia v západnom svete a na ďalekom východe. Nehovoriac o tom, že za tým, ako vnímame farby, je aj kultúrne prostredie, tradície národných i náboženských obradov. Do toho si vezmime poznanie slávnych maliarov a súčasného grafického dizajnu… no hotová veda! A práve preto netreba z toho robiť zas až takú vedu 🙂

Význam farieb

Naozaj som prešla mnoho štúdií a článkov, ktoré sa venujú výkladom významu farieb a ich pôsobenia na ľudí. Mnohé sa zhodovali, niektoré sa veľmi líšili od iných, ale v zásade sa dá povedať, že ľudia niektoré farby vnímajú v zásade podobne, prípadne im pri rôznych príležitostiach evokujú podobné pocity. Napr. určitý odtieň žltej, ktorý pripomína citrón, pravdepodobne u väčšiny ľudí skrúti ústa do kyslého úškrnu, iný odtieň zas pripomenie sladké chvíle pod teplým Slnkom. Preto sa, prosím, na nasledujúci výklad neupínajte (je to moja osobná kombinácia mnohých údajov). Berte ho ako inšpiráciu, no zachovajte si vlastné vnímanie.

Červená – najintenzívnejšia farba, ktorá priťahuje pozornosť, dodáva životnú energiu, má najsilnejší vplyv na emočný stav človeka, pôsobí proti únave. Povzbudzuje myslenie, emócie a komunikatívnosť. Priťahuje blaho a úspech. Dodáva chuť do učenia a k práci. Má v sebe obrovskú energiu a vášeň a vzbudzuje chuť do sexu a je symbolom niečoho zakázaného. Dokonca môže zvýšiť krvný tlak, rýchlosť dychu a tep srdca. Podporuje tiež chuť do jedla (preto ju používajú známe reťazce rýchleho občerstvenia ako McDonald’s, KFC, Pizza Hut, ale aj potravinové – Kauflland, Billa, Tesco). Predstavuje vzrušenie, rýchlosť, nebezpečenstvo (FERRARI, FORMULA…).Odjakživa bola však tiež spojená s krvou, a preto aj s vojnami, násilím a agresiou. Veľké červené plochy prispievajú k nervozite. Vyhľadávajú ju ľudia, ktorí súkreatívni, sebavedomí, cieľavedomí, túžiaci po pozornosti a uznaní, energetickí, impulzívni, ale tiež ľudia prudkej povahy a násilníci. Popudzuje k akcii, takpovediac dvíha zo stoličky, preto sa často využíva na tlačítka „KÚPIŤ / OBJEDNAŤ“. 

Oranžová – je symbolom pre kreativitu, nadšenie, dobrodružstvo, úspech, rovnováhu. Tiež priťahuje pozornosť, avšak nie tak direktívne ako červená, preto je tiež jedna z najpoužívanejších pre podnet k akcii. Obl’úbená farba, treba s ňou narábat’ opatrne, môže pôsobit’ arogantne. Má socializačné schopnosti a reprezentuje ambície. Často sa spája s nespokojnost’ou a opozičnými názormi. Vo vel’kom množstve môže pôsobit’ lacno a navodzovat’ pocit nedostatočnej kvality.  Oranžová nemá škodlivé účinky, pôsobí pozitívne pri liečbe srdcových chorôb, depresií, nechuti a pesimizmu. Vzbuzuje zvedavosť, chuť po dobrodružstve, navodzuje pocit uvítania a aktivizácie, napomáha prúdeniu pozitívnych energií, zvyšuje koncentračnú schopnosť, kreativitu, chuť do práce a do jedla, vracia chuť do života, podporuje trpezlivosť a neúnavnosť, vyvoláva pocit šťastia a radosti. Obľubujú ju ľudia zvedaví, ctižiadostiví, tvrdohlaví, ambiciózni, so záujmom o nové veci, s túžbou po vyniknutí, ale tiež so zmyslom pre umenie, remeslo a zábavu. Obľúbená je tiež u ľudí so sklonom k presnosti a extroverti.

Žltá – spája sa so životodarným slnkom, a teda aj s veselost’ou a pozitívnou energiou. Často sa o nej hovorí v súvislosti s farbou zlata, preto symbolizuje bohatstvo, blahobyt a prosperitu. Predstavuje tiež osvietenie, nádej, odvahu a poznanie. Pre l’udské oko je to najviditel’nejšia farba, preto sa veľmi často používa ako podkladová farba pri upozorňovaní, napr. v na schodoch, na cestách, alebo v inzerátoch v novinách. Oko je naviac z tejto farby vel’mi rýchlo unavené. Poznáme aj odtiene, ktoré predstavujú choroby a niečo nezdravé či pokazené. Často sa vyskytuje v súvislosti s hazardom a slabost’ou. Žltá povzbudzuje, oslobodzuje, zahrieva, podporuje chápavosť a zažívanie. Blahodárne pôsobí na pohybový a nervový systém, stimuluje činnosť mozgu, uvolňuje napätie. Podporuje chuť poznávať nové veci, podnecuje k aktivite, pôsobí veselo a otvorene, podporuje inšpiráciu a sebavyjadrenie. A tiež dodáva pocit pohladenia, upokojenia a kultivovanosti, zmierňuje depresie, regeneruje vyčerpané nervy. Žltú farbu vyhľadávajú najmä ľudia plní nádeje a očakávání, ľudia, ktorí hľadajú stále niečo nové, ktorí milujú voľné vzťahy, pocity neviazanosti, život bez prekážok, šťastie a radosť . Tiež ľudia skromní, milí, veľkorysí, úprimní, všestranne nadaní, prakticky založení, túžiaci po slobode, po dobrej nálade a po intelektuálnych zážitkoch.

Hnedá – je to zemitá farba. Farba stromov, dreva, zeme pod nohami. Vyvoláva pocit uzemnenia, bezpečia, pohodlia i zodpovednosti. Je silná a jednoduchá, pre svoju trvácnost’ sa spája s hlbokou tradíciou, istotou a nemennost’ou. Vyvoláva však aj pocit špiny, pohodlnosti a hrubosti. Spája sa aj s chudobou, takže aj nízkou úrovňou. Hnedá sa považuje aj za farbu neutrálnu, a preto sa doporučuje sa používat’ s inou farbou. Ináč vraj sama o sebe nezaujme. Táto farba povzbudzuje racionalitu, zdravú myseľ a schopnosť stáť pevne nohami na zemi. Dodáva istotu a odvahu a budú ju vyhľadávať najmä ľudia pohodlní, pokojní, spravodliví, vyčerpaní, unavení životom, túžiaci po odpočinku, relaxácii a regenerácií. Tiež nekonfliktní, zástancovia pravdy, dobrosrdeční, ochotní pomôcť, plachí, zdržanliví.

Ružová – je symbolom sentimentality, romantickej lásky, priateľstva, citlivosti, jemnosti osobnosti, náklonnosti, nezrelosti a vnútornej čistoty, spája sa tiež so ženskosťou, nehou, nevinnosťou, hravosťou, detstvom. Spôsobuje slávnostnú náladu a sentimentálne cítenie. Taktiež sa považuje za farbu naivity, odvracia od reality a pragmatických riešení (tzv. ružové okliare). Má harmonizačné účinky, pôsobí proti hnevu, samote a tlmí emócie. A zvyšuje chuť na sladké 🙂 Priťahuje romantické, nepraktické duše, ľudí, ktorí túžia očariť svoje okolie a tiež tých, ktorí nevedia odlíšiť sny od reality. Sú dôverčiví, zraniteľní, nežní, zasnení. Majú silný zmysel pre estetické cítenie.

Fialová – je kráľovská farba a je spájaná s mocou, múdrosťou, rozvážnosťou, stratégiou, rešpektom, dôstojnosťou a bohatstvom.Pôsobí nedosiahnutel’ne, je mystická a spirituálna. Tiež stimuluje kreativitu a býva spájaná s krásou a s produktami proti starnutiu. Všimnite si, že je často využívaná v kozmetike. Je zložená z dvoch farieb – červená je teplá a symbolizuje ženské pohlavie, modrá je studená a je farbou muža. Preto sa fialová vyskytuje v súvislosti s bisexualitou a dvojtvárnost’ou. Podporuje kreativitu, vyvoláva pocity nostalgie, ale aj arogancie, ale tiež skromnosť, znepokojenie. Zjednocuje duchovné a materiálne myslenie, ponúka vyrovnanosť, dodáva pocit luxusu. Upredostňujú ju ľudia diplomatickí, zdržanliví, uzavretí. Často sú originálni,  s fantáziou a tvorivými schopnosťami. Tiež to môžu byť ľudia s hormonálnymi výkyvmi (puberta, tehotné ženy, ľudia s poruchami štítnej žľazy). Fialová priťahuje aj silne sebakritických, ktorí na seba kladú veľmi silné nároky. Sú to osoby s nezávislými názormi, svojrázni, vášniví, ale tiež taktní, citliví a majú sklon k introverzii.

Modrá – je symbolom našej planéty a nebies, preto predstavuje bezpečie a pokoj. Spätost’ s vodstvom navodzuje pocit hĺbky a večnosti. Modrá sa považuje za najobl’úbenejšiu farbu vôbec, bez rozdielu pohlavia. Napriek svojej chladnosti navodzuje stav spol’ahlivosti, lojálnosti a dôvery. Je konzervatívna a môže byt’ príčinou aj depresívnych stavov. Často je spájaná s tichom, spoľahlivosťou, dôverou a dôveryhodnosťou, zodpovednosťou a decentnosťou. Používajú ju konzervatívne značky, ktoré chcú vzbudiť dôveryhodnosť vo svojich produktoch, ako napríklad Nivea. Ale nie je náhoda asi ani Facebook, LinkedIn, Skype…Modrá upokojuje, podporuje komunikáciu, zlepšuje vnímanie, ochladzuje, prináša dôveru, dokáže vyrovnať energetickú hladinu. Stimuluje k zaoberaniu sa nadprirodzenými javmi. Priaznivo pôsobí na rodinný život, harmóniu a rast. Pozor, v kombinácii s čiernou farbou podnecuje depresiu a vyvoláva pasívny pocit. Svetlé odtiene vyvolávajú pocit čerstvosti a sviežosti. Tmavé odtiene vplývajú na citové vnímanie a racionálne myslenie. Modrú farbu vyhľadávajú jedinci s bohatým vnútorným životom, romantici, introverti, ľudia, ktorí nemajú radi zmeny, sú mierne temperamentní a nepokojní.

Zelená – vzniká kombináciou modrej a žltej, vytvára tak harmóniu medzi studenou a teplou farbou. Využíva sa intenzívne v súvislosti s jarou, ked’ všetko kvitne a rastie – proces obnovy, plodnosti, rastu. Podobne ako modrá navodzuje pocit pokoja, relaxu, ale taktiež je spájaná so zdravím, energiou a najmä prírodou. Často ju môžeme nájsť v environmentálnej oblasti. Taktiež symbolizuje štedrosť, hojnosť a peniaze. Zelená posilňuje zmysly, pozitívne ovplyvňuje mozog, upokojuje nervy, navodzuje pocit pokoja a zotavenia, vzbudzuje dôveru, zlepšuje koncentráciu, upokojuje výbušnosť, dáva pocit bezpečia a nadeje. Vytvára harmóniu, súlad medzi telom a dušou, znižuje podráždenosť a únavu, uvoľňuje, zabezpečuje odpočinok, regeneráciu a naberanie nových síl. Zelená farba priťahuje najmä odvážnych, emotívnych, tvorivých, tvrdohlavých, samostatných, neprispôsobivých, ľudí s organizačnými schopnosťami, ťažkopádnych, túžiaci po obdive a uznaní. Tvrdú modrozelenú preferujú tí, ktorí majú sami na seba vysoké nároky a prostredníctvom vôle a sebazaprenia naplňujú svoje ideály o sebe. Čistú zelenú preferujú konzervatívni ľudia. Svetlozelenožltú uprednostňujú ľudia, ktorí upriamujú svoj záujem navonok, nie však k sebe.

Šedá – je kombináciou dvoch neutrálnych farieb, čiernej a bielej, preto môže pôsobiť štýlovo, konzervatívne a elegantne. Používa sa aj ako imitácia striebornej. Symbolizuje praktickosť, starobu, solidaritu, rešpekt a pokoru. Samotná pôsobí nudne a depresívne. Naopak, veľmi dobre sa kombinuje s inými farbami, naviac tlmí ich sýtost’, a preto sa v kombináciách často využíva. Reprezentuje tiež neutralitu, čo Apple šikovne využil na filozofiu, že nikoho nevylučuje. Ak jej však použijete priveľa, môže evokovať pocity ničoty až depresie. Šedá je tiež farba znečistenia, používa sa v súvislosti s urbanizmom, smogom, mestským rýchlym životným štýlom a civilizačnými chorobami. Znižuje aktivitu a povzbudzuje lenivosť. Šedú vyhľadávajú najmä ľudia rozvážni, udržujúci si odstup, nezodpovední, opatrní, unavení životom, bez vlastného názoru, ľudia, ktorým vyhovuje stereotyp a monotónnosť.

Čierna – je najčastejšie používaná farba. Je silná a autoritatívna. Na bielom papieri dosahuje najväčší kontrast, pôsobí kvalitne a profesionálne. Spája sa najmä s autoritou, silou a mocou. Na rozdiel od iných farieb bude vždy moderná, elegantná a štýlová a reprezentuje prestíž. Čiernou farbou sa označuje aj rebélia. Spája sa aj c niečím neznámym, preto je často v symboloch zla či smrti. Často sa využíva v modernom minimalistickom dizajne. Priťahuje ľudí odmietajúcich svoj osud, rebelov, skrývajúcich tajomstvo. Obľubujú ju tiež filozofi, samotári, ľudia s nadpriemernými schopnosťami a vlastným vnútorným svetom. Sú originálni, svojrázni, uzavretí, sú niečím mimoriadni, osvietenci.

Biela –  simuluje svetlo, v podstate farbou väčšinou ani nie je. Reprezentuje ju totiž nevyplnené miesto pracovnej plochy, preto sa nazýva aj farba za farbami. Často sa spája s čistotou, nevinnosťou, starostlivosťou a zdravím. Môže podnietiť kreativitu a je spätá s dobrými správami, mierom a novými začiatkami.Vyvoláva taktiež pocit sterility a perfekcionizmu. Podobne ako čierna sa využíva v minimalistickom dizajne a slúži na zvýraznenie iných farieb a prvkov. Privel’a bielej však môže pôsobit’ nedostatočne až prázdno. Biela dodáva silu, stabilizuje vedomie, očisťuje, zbavuje negatív. Vyrovnáva a posilňuje tvorivosť a celkový energetický tok. Preferujú si ľudia vyrovnaní, úprimní, sebavedomí, samostatní, otvorení, perspektívni. Tiež ľudí so sklonom k perfekcionizmu, so smelými plánmi. No tiež tých, ktorí si dávajú pozor na svoju povesť a vyžarovanie, ale navonok zostávajú chladnými.

Nabudúce sa pozrieme, ako vybrať správne farby práve pre váš web.

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí a použijeme ich výhradne na účel kontaktu s Vami na základe Vášho komentára. Osobné údaje spracovávame v súlade s Nariadením EÚ GDPR a Zákona č.18/2018, podrobnosti o svojich právach sa dozviete na stránke Zásady spracúvania a ochrany osobných údajov.